Framdrift i arbeidet med ny skole

Kommunestyret fikk mandag en orientering og oppdatering om framdriften i arbeidet med ny barneskole ved Rangøykrysset. Skolen skal stå klar til bruk høsten 2022.

Klikk for stort bildeSkole (tegning Berit Hôhle)Det er inngått bindende avtaler om kjøp av all nødvendig grunn til skoleprosjektet, til sammen 5 parseller fra 3 grunneiere. Søknadsprosess om fradeling og oppmåling pågår.

Funksjonsbeskrivelse og romprogram er i samsvar med kommunestyrets vedtak om å utvide den samlede økonomiske rammen til 177 millioner kroner og bygge skolen for 240 elever med idrettshall.

Konkurranser kunngjort

I desember ble det kunngjort tre konkurranser på Doffin. Disse gjelder geoteknisk undersøkelse av byggetomta, uavhengig kontroll for alle faser av prosjektet og rollene prosess/prosjektleder for samspillsfase og byggherreombud i utførelsesfase. Svarfrist er utgått for alle konkurransene og evaluering pågår. Tildeling for geoteknisk undersøkelse og uavhengig kontroll er ventet i uke 6, og for prosessleder/byggherreombud i uke 8.

Når klagefristene i forbindelse med tildeling er utgått er det oppstart i starten av mars for geotekniske undersøkelser og prosessleders arbeid med å lage en pris og designkonkurranse hvor vinnerutkastet fra denne er utgangspunktet for samspillsfasen.