Framdriftsplan for bygging av ny skole

På trygg avstand ser planutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes at det blir byggestart for kommunens nye barneskole februar neste år. Prosjektleder Martin Ove Karlsen har en framdriftsplan som viser at skolen blir tatt i bruk ved skolestart høsten 2022, om ikke mye uforutsett oppstår.

Formannskapet fikk en orientering om prosjektet tirsdag denne uken, en orientering om hvilke aktiviteter som er utført den siste tiden, faglige vurderinger og framdriftsplanen i grove trekk.

Klikk for stort bildeOrdfører Ingrid Rangønes og prosjektleder Martin Ove Karlsen  - Engasjert prosessleder som skal utarbeide og gjennomføre pris- og designkonkurranse, og det etterfølgende samspillet med vinneren, er i full gang. en veiledende kunngjøring om pris- og designkonkurranse er nå kunngjort i Doffin, portalen for offentlige anskaffelser, sier Martin Karlsen.

Tomt og grunnforhold

Det er inngått bindende avtaler om kjøp av nødvendig grunn for realisering av skolen og utbedring av veisystemer. Arealene nord for fylkesvei 64 er allerede fradelt og kun eierskifte gjenstår.

Grunnundersøkelsen på tomta er gjennomført og resultatene viser at byggeområdet består av fast fjell med 0-2 meter med løsmasser over, hvorav noe er faste, grusige masser og mesteparten er myr. Myrmassene må byttes ut. Dette er greie forhold for bygging.

Funksjons- og romprogram

Funksjonsprogram og romprogram er gjennomgått grundig med arbeidsgruppene. Tilbakemeldingene på innhold og gjennomgang har vært positive.

Miljøbygg

Den nye skolen er planlagt som et miljøriktig og bærekraftig bygg med utstrakt bruk av tre og biomassebaserte løsninger i konstruksjoner og med svært lavt energibehov og CO2 utslipp i hele levetiden.

Justeringer på grunn av pandemi

Som konsekvens av korona-smitten må vi også tenke litt annerledes i forhold til prosess. Vi hadde i utgangspunktet lagt opp til samarbeidsmøter lokalt på kommunehuset, både i forkant av utlysning (dialogkonferanse) og under samspillsfasen. Med dagens tiltak som begrenser møtemulighetene må vi tenke litt annerledes. Den planlagte dialogkonferansen mot bransjen er avlyst og erstattes med en veiledende kunngjøring. Opprettholdes dagens restriksjoner over tid må vi tenke alternativt også i samspillsfase og videre i detaljprosjekteringen.

 

Klikk for stort bilde