Habitattiltak i Straumselva

Straumselva er arnested for sjøørret, og sjøørreten er svært viktig for den rødlista elvemuslingen som Straumselva også huser. Det er strenge føringer for hvilke tiltak som kan gjøres knyttet til elva, nettopp for å sikre sjøørreten og elvemuslingen. 20. og 21. mai holder Møre og Romsdal fylkeskommune kurs i habitattiltak i sjøørretbekker, der bekken er Straumselva. Lørdag blir flere mennesker å se i, rundt og ved elva i Bruhagen sentrum. 

Habitattiltak i sjøørretbekk Åsa Fredly Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at formålet med kurset er å gi deltakerne kompetanse i å planlegge og å gjennomføre et konkret prosjekt for å bedre gyte- og oppveksttilhøva for sjøørreten gjennom fysiske tiltak. På forhånd er det laget plan og søkt om nødvendige tillatelser til gjennomføring av tiltaket som skal gjøres i Straumselva. Hovedmålet med kurset er å gjennomføre de habitatforberedende tiltakene som må til for å gjøre vassdraget til en god sjøaurebekk.

Det er en fascinerende gave å ha sjøørret og elvemusling i kommunens sentrum. 

Les mer om kurset

Status for kartlegging av sjøørretbekker i Møre og Romsdal 

Straumselva Bruhagen sentrum Åsa Fredly  Bærekraftsmål 14 Livet i havet FN  

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sophie Berthinussen
Rådgiver samfunnsutvikling
E-post
Mobil 979 80 224