Hjelp oss å bli bedre!

Pleie- og omsorgstjenestene i kommunen forbereder nå årets brukerundersøkelse, som blir gjennomført i perioden 13. - 24. november. 

Hvordan foregår undersøkelsen?
Beboere og brukere får et forenklet skjema med ja/nei-svar, mens pårørende og brukerrepresentanter får et skjema med noen flere spørsmål der man rangerer svarene på en skala fra 1 - 6.

Hvem får spørreskjema?
Undersøkelsen går ut til sykehjemmets beboere og deres pårørende, pårørende/ brukerrepresentant innen  Botjenesten, dagsenterbrukere (eldre og psykisk helse) og hjemmeboende som får tjenester fra hjemmetjenesten.

Hva spør vi om?
De ulike brukergruppene og deres pårørende får spørsmål som går ut på hvor fornøyd de er med tjenestene de får, om trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet og informasjon.

Viktig at du svarer
Det tar ikke mange minuttene å svare på undersøkelsen, hverken for brukere eller pårørende/brukerrepresentanter. Sist Averøy kommune gjennomførte brukerundersøkelser innen pleie og omsorgstjenestene (2014) var svarprosenten litt for lav. Vi håper derfor at alle tar seg tid til å gi oss en tilbakemelding denne gangen.

Gjennomføring skjer i uke 46 og 47 og pårørende får tilsendt informasjon i forkant. Det er også mulig å svare elektronisk for denne gruppen. Praktisk gjennomføring for beboerne på sykehjemmet og omsorgsboliger er under planlegging.. Hjemmeboende får utdelt skjema i forbindelse med hjemmebesøk og på dagsenter.

Vil ha fornøyde brukere/pårørende

Ved god respons (høy svarprosent) kan vi stole på at resultatene er representative og kan gjøre grep der resultatene tilsier det. Det er også viktig å få bekreftelse på det brukere og pårørende er fornøyd med og hva dere ikke er fornøyd med. Det er til stor hjelp for oss som skal sørge for at Averøy kommune gir gode tjenester til innbyggerne.

 

Gun-Towe Andersson (leder hjemmetjenesten)

Anne-Marit Sylthe (leder Tildelingsenheten)

Kristin Halås (leder sykehjemmet)

Lis-Marian F. Kvalshaug (leder Botjenesten)

 

Gun-Towe Andersson, Anne-Marit Sylthe, Kristin Halås og Lis-Marian Kvalshaug - Klikk for stort bildeGun-Towe Andersson, Anne-Marit Sylthe, Kristin Halås og Lis-Marian Kvalshaug Berit Hannasvik