Høring - forskrift om godtgjøring folkevalgte

Formannskapet vedtok i møte 19.4.2022 sak 21/22 å sende forskrift om godtgjøring til folkevalgte ut på høring. Høringsfristen er satt til 4. april.

Kommunehuset, vinter - Klikk for stort bildeKommunehuset, vinter Kristen Vorpvik

Forslag til forskrift er utarbeidet av arbeidsgruppe bestående av alle gruppeledere for politiske parti i Averøy.
Grunnprinsippene fra gjeldende reglement vedtatt 2013 er videreført i forskrift.

Endringer i forhold til nåværende reglement:

  • Økt godtgjøring til ordfører fra 8,55 til 9 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Ved sist revidering ble ordføreres godtgjøring redusert. Det blir nå foreslått en økt godtgjøring til ordfører blant annet for at spranget mellom ordfører og kommunedirektør ikke skal bli for stort. Økningen er ikke urimelig i forhold til sammenlignbare kommuner. Økt godtgjøring til ordfører vil gi økte satser der møtegodtgjøring osv tilsvarer prosenter av ordføreres godtgjøring.
  • Økt godtgjøring til varaordfører og en noe redusert godtgjøring og ny beregningsmåte for øvrige medlemmer i formannskapet.
  • Økt godtgjøring for deltakelse på kommunestyremøter.


Høringsdokumenter

Gjeldende reglement for godtgjøring folkevalgte (PDF, 300 kB)

Høring - forslag til forskrift godtgjøring folkevalgte (PDF, 258 kB)

Vedlegg til forskrift - satser 2023 (PDF, 148 kB)

Høringsfrist er satt til 4. april 2023

Kommunens kontaktinformasjon for innsending av innspill 

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 97 53 14 12
Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 48 28 11 41

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy