Høring - gratis leie av kommunale idrettsanlegg for barn og unge i Averøy

Kommunestyret vedtok den 15.12.2016 at rådmannen skulle utrede en sak der kommunen setter leiepris for kommunale idrettsanlegg til kr. 0, for aktivitet for barn og unge opp til 18 år. Dette ble gjort og er senere behandlet en rekke ganger i ulike politiske utvalg

I kommunestyret den 19.06.2017 fattet kommunestyret følgende vedtak:

Før videre behandling sendes saken ut på høring til berørte parter og tas opp til endelig behandling i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2017.

Dette gjøres herved, med høringsfrist 07.11.2017. Merk dato.

Averøy kommune ønsker synspunkter og innspill fra ulike lag og foreninger i denne saken. Det bes om svar på følgende spørsmål:

 

  1. Hvilke synspunkter har ditt lag/forening på at det blir gratis leie i kommunale idrettsanlegg for barn og unge?

     

  2. Hvilke konsekvenser vil det kunne få for ditt lag/forening dersom det blir gratis leie i kommunale idrettsanlegg for barn og unge?

     

  3. Andre kommentarer?

     

Høringsfristen er kort og sendes Averøy kommune innen 07.11.2017.

Averøy kommune
postboks 152
6538 Averøy
post@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 936 23 569