Høring - Skiltplan for ny barneskole for Averøy Vest - Kårvåg

I forbindelse med prosjekt ny barneskole på Averøy Vest er skiltplanen for skolens område lagt ut til høring.

Prosjektadresse:
Rangøyveien 11
6532 Averøy

Høringen gjelder skiltplan for trafikkavvikling og parkering inne på område for den nye barneskolen.

Veiene inne på skolens område vil være kommunal vei.

Når høringsuttalelsene foreligger vil det anmodes om skiltvedtak fra de respektive skiltmyndigheter ut ifra de aktuelle skiltkategoriene, her både Averøy Kommune og Statens veivesen.

Det vises ellers til vedlegg:

Uttalelser fremsettes skriftlig og sendes på e-post:
nba@betonmast.no

Høringsfristen er 23.01.22

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132
Martin Ove Karlsen
Leder plan, utvikling og tekniske tjenester
E-post
Telefon 907 48 968

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy