Husk ferdselsreglene på vei til badestranda

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldende ferdselsregler. Flere steder tråkker badegjester og solhungrige rett over sårbar innmark i søket etter ei bra badestrand i sommervarmen. Dette er det ikke adgang til.

Regler for allemannsretten kan ikke tolkes som fri ferdsel overalt i naturen. Utmark som skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær kan benyttes ganske fritt. På innmark er det flere restriksjoner, og adgangen er sterkt begrenset. Med lite avling flere steder er det nå viktig å la innmarka få stå så uberørt som mulig.

Alle kan ferdes til fots på privat vei og tydelig anlagt sti, som ligger i innmark på vei til stranda, men det er ikke adgang til innmarka mellom 30. april og 14. oktober. Begrensningene og restriksjonene for innmark gjelder for all dyrket jord som eng og åker, men også kulturbeite og skogplantefelt fram til plantene er 6 - 8 meter høye. Innmark omfatter også flere andre typer areal, noe som innebærer at du heller ikke uten videre kan gå over hustomter, hyttetomter, hager eller parker, eller inngjerdede arealer for å nevne noe.

Friluftsloven gir altså både en allemannsrett og en allemannsplikt. Pliktene og begrensningene er der for at vi ikke skal skade naturen eller naturgrunnlaget. Det er også slik at det som kan være tillatt for en person eller noen få sammen, kan komme i strid med allemannsretten når mange opptrer samlet på en måte som fører til større ulemper. Friluftsloven har sågar en såkalt sekkebestemmelse, hvor også andre typer areal kan være innmark etter en konkret vurdering. Skader eller ulemper for grunneieren er vesentlig i denne vurderingen.

Biler må ikke parkeres slik at driftsveier blir blokkert, av hensyn til både grunneier og nødetater. 

Så oppfordrer vi alle til å rydde opp etter seg – ta med søppel hjem!

Kontaktpersoner:

  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal, direktør landbruksavd. Frank Madsøy  71 25 84 03 / 971 71 493   
  • Møre og Romsdal  politidistrikt, politiadvokat Arnt-Erik Oust 70 11 87 00,  eventuelt via kommunikasjonsrådgiver Eli Anne Tvergrov 91 305 405.