Inngikk kontrakt om samspill for ny barneskole

- I dag kjenner jeg på en stor glede, sa ordføreren da hun i dag markerte kontraktsignering for videre arbeid og samspill for vår nye barneskole med Betonmast Røsand AS.  

 – Dette prosjektet ville vi ha, sa daglig leder ved Betonmast Røsand, Eskild Røsand. Entreprenøren hadde en særlig interesse i få dette prosjektet, sier han. Å utforme kommunens nye barneskole gjennom samspill med de som skal ha skolen som arbeidsplass og læringsarena, er en ekstra motivasjon og glede.  

Klikk for stort bildeOrdfører Ingrid Rangønes og Eskild Røsand, Betonmast Røsand AS viser fram vinnerutkastet til ny skole, som det nå skal jobbes videre med i samspill 

Ønsker ikke ytterligere forsinkelser

- Det har vært noen forsinkelser i dette prosjektet, nå gleder jeg meg virkelig til å komme i gang, sier kommunens prosjektleder Martin Karlsen, som allerede i 2016 startet jobben med prosjektet. Det ble ett års forsinkelse på reguleringsplanen, og i tillegg tapte vi dyrebar tid med en runde i tingretten med midlertidig forføyning.

Planutvalget tok tingrettens avgjørelse av 8. mars til etterretning og var klare til å komme videre med realiseringen av skolebygget. De ønsket ikke ytterligere forsinkelser og belastninger for elever og ansatte som mest av alle har behov for nye og moderne lokaler og arbeidsforhold.

Klikk for stort bildeOrdfører Ingrid Rangønes og Eskil Røsand, Betonmast Røsand AS signerer kontrakt for samspill i arbeidet med ny skole. Bak prosjektledere Håvard V. Slatlem (Betonmast) og Martin Karlsen (Averøy kommune) Berit Hannasvik  Samspillet starter nå!

- Nå er vi i gang, sier prosjektleder Håvard V. Slatlem fra Betonmast, som i morgen inviterer kommunens prosjektledelse til første møte allerede i morgen, og førstkommende torsdag med et tjuetalls ulike "samspillere" fra kommune og entreprenør.

I samspillet skal skisseprosjektet fra pris- og designkonkurransen, i tett dialog med oppdragsgiver og brukere, bearbeides til et omforent forprosjekt. Det er dette forprosjektet som legges til grunn for kommunestyrets investeringsbeslutning og kontrakten for selve oppføringen av den nye skolen.