Kloakkproblem i Bruhagen sentrum

På grunn av anleggsarbeid rundt ny kulvert i Bruvollbrua ble spillvannsledning skadet i går.  Averøy kommune har satt i verk nødvendige tiltak for å begrense følgeskader (oversvømmelse av vei og parkeringsplass ved kjøpesenteret).

Vi samarbeider med entreprenør og fylkeskommunen for å få på plass følgende tiltak:

Lensepumpe, slange føres som merket med blå linje fra punkt 1 til kum ved sentrumsbygget.  Illustrasjon av nødløsning for kloakk Bruhagen sentrum  

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 476 84 916