Koronapandemien - statusoppdatering

Sommerferien er over for de fleste, og alle har gjort en fantastisk jobb for seg selv og andre, og vi har fortsatt ikke påvist smitte i vår kommune. For å holde smitten unna er det stort press på våre tjenester. Det går med mye tid og ressurser for å følge opp smitteverntiltakene. Vi er fortsatt helt avhengige av innbyggernes innsats og samarbeid.  

Klikk for stort bildeDavid Mård er smittevern- og fastlege i Averøy kommuneSmittevernlege David Mård understreker at det er helt avgjørende at alle fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand (1 meter avstand holder 80 % av smitten borte), vaske hendene og at vi holder oss hjemme når vi er syke. Vi må gjøre det vi kan for å hindre en ny nedstengning av samfunnet. 

Test deg ved mistanke om smitte

Det er viktig at alle som tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg.

Ved behov for testing uten rekvisisjon fra lege må avtale tid for test på telefon 902 66 423. Testingen foregår i garasjen under Averøy omsorgssenter på Bremsnes. Bestilling av test gjøres i tidsrommet 09.00 – 12.00 mandag til fredag, og 11.00 - 12.00 lørdag og søndag. Husk å ha ditt personnummer klart når du ringer! Vi vil også gå over til elektronisk timebestilling snart, men dette vil vi informere mer om så snart det er klart til bruk. 

Ved behov for legetilsyn kontaktes Averøy legesenter på telefon 71 51 36 50, eller utenfor åpningstid: Kristiansund og omegn legevakt (tlf. 116117)

Her er de nasjonale tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset.

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på helsenorge.no

Klikk for stort bildeKriseledelsen representert ved ordfører Ingrid Rangønes (i midten), rådmann Berit Hannasvik og assisterende rådmann Kjetil LeirbekkSelv om smittesituasjonen er under kontroll i Averøy, er vi fortsatt i beredskap med flere tiltak som blir satt i verk om smittesituasjonen skal forandre seg:

 • Jevnlig informasjon til befolkningen på kommunens hjemmeside.
 • Eget "Teams" for ledere i Office 365 (informasjon og svar på spørsmål).
 • Styrket smittevern med økt ressurs på smittevernlege og smitteoppsporing.
 • Ekstra smittevern- og medisinsk utstyr på lager.
 • Egen pandemigruppe med jevnlige møter som følger situasjonen (utvidet kriseledelse).
 • Alle enheter har gått gjennom sine bemanningsplaner, spesielt med tanke på bemanning og logistikk, og over lengre tid.
 • Eget personale satt av til prøvetaking.
 • Skjerming av legesenter i forhold til smitte (personer med luftveisplager skal ikke møte på legesentret uten første å ha konferert med legen pr telefon)
 • Legesenteret har satt opp egen container for undersøkelser av pasienter med luftveissymptomer og mulig koronasmitte.
 • Legesenteret kan gjennomføre videokonsultasjoner.
 • Sykehjemmet har laget plan for å "fristille" korttidsavdelingen til avlastning for pasienter som ikke må være på sykehus (8-10 plasser). Korttidsavdelingen har egen inngang.
 • Samarbeidsavtale med Kristiansund kommune om fordeling av pasienter
 • Sykehjemmet og andre institusjoner med døgnbemanning har sendt ut varsler og hengt opp informasjon om Folkehelseinstituttets råd om besøksbegrensninger.
 • Skolene (inkl. kulturskolen) er beredt på å gi fjernundervisning til sine elever om vi får en situasjon som krever det.

Send oss gjerne spørsmål via skjemaet under:

 

Felt merket med * må fylles ut

 

 

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 71 51 35 01
Mobil 918 08 045
Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 71 51 35 02
Mobil 482 81 141
Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502
Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 71 51 35 03