Kreft- og demenskoordinatortilbudet utvides i Averøy kommune

Hjemmetjenesten ser at etterspørselen etter fagpersoner innen både kreftomsorgen og demensomsorgen øker, og har derfor som et prøveprosjekt utvidet stillingene ut året. Vi har ikke fått tilført noe ekstra ressurser til dette «prosjektet», men det blir evaluert i løpet av høsten. Ser vi at behovet for økt stilling er tilstede vil dette bli en sak for politikerne å prioritere i forbindelse med budsjett for 2023

Ved å ha koordinatorene tilgjengelig alle hverdager vil det bli enklere for brukere og pårørende samt helsetjenesten å ta kontakt ved behov Disse brukergruppene er i en sårbar fase av livet og har ofte behov for informasjon og veiledning. Ved å øke tilgjengeligheten til fagpersonene vil dette bidra til å trygge kommunens innbyggere.

Begge koordinatorene jobber for et tettere samarbeid med andre enheter i kommunen, legesenter og spesialisthelsetjenesten. Koordinatorene har bred fagkompetanse, relevant arbeidserfaring innen sine fagområder samt at begge deltar i ulike interkommunale nettverk.

Hvem kan ta kontakt?

Dette er et lavterskeltilbud så alle kan ta kontakt. De utfører en del hjemmebesøk så det anbefales å ta kontakt med dem på mobil for å avtale møte.

Koordinatorene sine tjenester er et tilbud til alle. Uavhengig av om de er hjemmeboende, på sykehjem eller har andre botilbud i kommunen.

Kontaktinfo

Demenskoordinator Edith Aae Haga:

Kontor på kommunehuset onsdager i oddetallsuker og har ellers kontor i Gammelveien 15

Arbeidstid 08-16 hverdager

Mobil: 90409124

Arbeidsområde: personer med kognitiv svikt, demens, hukommelsesproblemer og deres pårørende.

Arbeidstid 08-16 hverdager

Mobil: 90409124

Arbeidsområde: personer med kognitiv svikt, demens, hukommelsesproblemer og deres pårørende.

 

Kreftkoordinator Camilla Kvisvik:

Kontor på kommunehuset onsdager partallsuker og har ellers kontor i Gammelveien 15

Arbeidstid 08-15.30 hverdager

Mobil: 95779251

Arbeidsområde: Personer med kreftdiagnose -  både før, under og etter behandling. Personer med sykdommer som har behov for symptomlindring. Tjenesten gjelder også for pårørende

Kontaktinformasjon

Edith Karin Aae Haga
Demenskoordinator
E-post
Mobil 904 09 124
Camilla Kvisvik
Kreftkoordinator
E-post
Telefon 957 79 251