Kulturlandskapsprisen 2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal deler årlig ut en kulturlandskapspris, for å setter fokus på den viktige rollen landbruket har som forvalter av kulturlandskapet, og på de nærings- og samfunnsmessige verdiene som kulturlandskapet representerer.

Fylkesmannen inviterer alle til å komme med forslag på kandidater til kulturlandskapsprisen for 2019

Fristen for å komme med forslag er 31.mai 2019

Mer informasjon om prisen og hvordan en fremmer forslag på kandidater kan en lese om på sidene til fylkesmannen: https://www.fylkesmannen.no/KlPrisen2019

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 71 51 35 52

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy