Kulturminneplan - oppstartsmøte 31. mai

Vi starter arbeidet med lokal kulturminneplan, og ønsker velkommen til oppstartsmøte på kommunehuset 31. mai kl. 18.00 - 20.00. Møtet er åpent for alle, og vi oppfordrer spesielt aktuelle lag, organisasjoner og interesserte privatpersoner til å møte opp.

Kommunestyret har vedtatt oppstart og planprogram for arbeidet med kulturminneplan for Averøy (DOCX, 422 kB)

Planen skal i grove trekk gi oss en oversikt over lokalt viktige kulturminner og kulturmiljøer og  skal ha en plan for forvaltningen av disse. Planen skal gi oss viktig kunnskap om fortida og avklare hvilke kulturminner vi skal ta vare på i framtida.

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidet en regional kulturminneplan. Denne dekker kulturminner i kommunene i fylket som har nasjonal og regional verdi. Du kan lese den her (PDF, 5 MB).

På oppstartsmøtet deltar representanter fra fylkeskommunen og Averøy kommune. Det blir anledning til å komme med innspill.

Velkommen!