Kulturskoleaktivitet er bra - også i krisetid!

Kulturskolen ble i likhet med mange andre institusjoner stengt den 12. mars og i perioden som fulgte fikk alle elever tilbud om fjernundervisning. Både ansatte og elever taklet utfordringen på en god måte. Kulturskolen ble åpnet for eneundervisning og små grupper den 3. mai og fra 8. mai for billedkunst som har 10 elever. Nå slår vi et slag for kulturskolens tilbud, rolle for trivsel, kreativitet, livsglede og samfunnsrolle.

- Vi merker på elevene at det er godt for de å komme tilbake til fysisk undervisning, sier Jørund Enzenbach, som er kulturskolens leder. De har ikke bare savnet undervisninga, men også den sosiale dimensjonen som oppstår mellom medelever og lærere.  Det viser oss at kultur er viktig på mange plan, også i krisetid. Kultur gir næring til vår mentale helse som blir utfordret i tider med mye usikkerhet, sykdomsstatistikk og isolasjon, sier han.

Klikk for stort bildeJørund Enzenbach løfter fram kreativitet og kulturell dannelse gjennom kulturskolens tilbudPå grunn av koronasituasjonen fikk ikke kulturskolen gjennomført de oppsatte aktivitetene vi pleier å ha i vårsemesteret – skolekonsertturne, allsangkveld og blås i skolen. Det har nok påvirket søkertallet som er lavere nå enn tidligere år på enkelte instrumentgrupper. Kulturskolen hadde søknadsfrist 1. mai, men vi tar imot søknader også etter denne datoen, forsikrer Jørund.

Skolen har hatt 286 elevplasser dette skoleåret. Det har også vært elever på venteliste på enkelte fag. Nederst i artikkelen kan du se noen fine filmsnutter fra kulturskolen.

Kultursekk i grunnskolen, musikal på ungdomsskolen

I tillegg til hovedaktiviteten som er daglig undervisning samarbeider kulturskolen med grunnskolen gjennom å produsere en lokal kultursekk. 

I samarbeid med ungdomsskolen oppfører vi musikal hvert år.

Lærerne på kulturskolen lager hvert år et konsertprogram med undervisningsopplegg og drar på skolekonsertturne på alle barneskolene i kommunen. 

I samarbeid med barneskolene, museum og stavkirken blir det årlig arrangert Pilegrimsmarsj for alle 6.-klassinger i kommunen. 

Blås i skolen og barnehagesprell

I løpet av vårsemesteret blir «Blås i skolen» gjennomført. Det er et opplegg for alle 2.-klassinger i kommunen med samspill på pockettrompet. 

De siste årene har ansatte ved kulturskolen produsert forestillingen «Barnehagesprell» og besøkt alle barnehager i kommunen.

Høsten 2019 startet vi tilbudet «Musikklek for barn» for 4- og 5-åringer. Det ble meget vellykket og vil bli videreført. Dette har vært nybrottsarbeid og faget med innhold er utviklet av en ansatt på kulturskolen.

- Det var ikke lite, dette Jørund!

- Vi har svært kompetente kulturskolelærere, allsidige og profesjonelle og i tillegg har vi lokale huskonserter og opptredener med elever på forskjellige arrangement i kommunen, avslutter kulturskolelederen og håper både på flere påmeldte og at lenkene under inspirerer.

Link til søknadsskjema:

https://noaveroy.speedadmin.dk/tilmelding#/

Link til presentasjon bandfaget:

https://www.facebook.com/495860623928562/videos/250365326154310/

Link til presentasjon korpsinstrument:

https://www.facebook.com/495860623928562/videos/327947104849994/

Link til presentasjon billedkunst:

https://www.facebook.com/495860623928562/videos/668933117234899/