Ledig stilling som rådmann i Averøy kommune

Averøy kommune søker nå etter en strategisk, tydelig og resultatorientert rådmann som har evne til å motivere og utvikle organisasjonen internt, og som samtidig kan samhandle med politikere, innbyggere og næringslivet.

Om stillingen
Averøy kommune er en utviklingsorientert og veldrevet kystkommune med god økonomistyring og kompetente medarbeidere. Kommunen har et sterkt og variert næringsliv, innenfor marine- og maritime næringer, prosessbasert industri, entreprenørvirksomhet, service, reiseliv og kulturbaserte bedrifter. Kommunen ligger strategisk nært regionsentrene og har hatt jevn befolkningsøkning de senere år. Kommunen har ca 430 ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse med fokus på målstyring og resultatoppnåelse
 • Sikre god økonomistyring og effektiv drift
 • Etablere gode relasjoner til administrasjon, politikere, tillitsvalgte, innbyggere og næringslivet
 • Ivareta kommunens oppgaver knyttet til nærings- og samfunnsutvikling
 • Sikre at Averøy Kommune er en effektiv og framtidsrettet organisasjon, med vekt på gode tjenester til kommunens innbyggere og tilretttelegging for næringsliv. 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Relevant ledererfaring
 • God kunnskap om og forståelse for offentlig forvaltning, økonomistyring og organisasjonsutvikling
 • Interesse for innovasjon- og næringsutviklingsarbeid

Vi søker rådmann som

 • Er motiverende og visjonær
 • Er strategisk, resultatorientert og omstillingsdyktig
 • Er teambygger, relasjonsbygger og skaper engasjement
 • Behersker samspillet mellom politikk og administrasjon
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter i forhold til ansatte, innbyggere og næringsliv
 • Har god norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver med fokus på morgendagens løsninger for offentlig sektor
 • Godt arbeidsmiljø, gode kollegaer og moderne kontorfasiliteter.
 • Lønn og andre vilkår etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tilsetting forøvrig på de vilkår som fremkommer av lover, reglement og avtaler

Averøy kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt
om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter
kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.
 
Attester og vitnemål må medbringes til et eventuelt intervju.
 
Søknadsfrist         24.09.18

Les mer og søk på stillingen her