Ledige stillinger - assisterende rådmann og økonomisjef

  Søknadsfrist for begge stillingene: 13. januar 2019

Assisterende rådmann er rådmannens stedfortreder og en del av bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske system. Ass. rådmann er møtesekretær for næringsutvalg, formannskap og kommunestyre.
I samarbeid med rådmann vil assisterende rådmann utøve løpende overordnet styring og koordinering av kommunens tjenestetilbud.

Økonomisjefen sitter i rådmannen ledergruppe, og er en viktig støttespiller for rådmannen, enhetsledere/stabsledere og den politiske ledelsen. Økonomisjefen har overordnet ansvar for kommunens økonomifunksjon, herunder budsjett, regnskap, finans, innkjøp, økonomiplan, og planmessig oppfølging og rapportering mot disse. Økonomiavdelingen har 3 årsverk tilsammen, og kommunen bruker Visma Enterprise økonomisystem som verktøy.

 

Søk på stillingene!

Kontaktinformasjon

Linda Storbukt
Personalsjef
E-post
Telefon 71 51 35 05
Mobil 995 84 714
Berit Irene Hannasvik
Rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502