Ledige stillinger - assisterende rådmann og økonomisjef

  Søknadsfrist for begge stillingene:Klikk for stort bilde 13. januar 2019

Assisterende rådmann er rådmannens stedfortreder og en del av bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske system. Ass. rådmann er møtesekretær for næringsutvalg, formannskap og kommunestyre.
I samarbeid med rådmann vil assisterende rådmann utøve løpende overordnet styring og koordinering av kommunens tjenestetilbud.

Økonomisjefen sitter i rådmannen ledergruppe, og er en viktig støttespiller for rådmannen, enhetsledere/stabsledere og den politiske ledelsen. Økonomisjefen har overordnet ansvar for kommunens økonomifunksjon, herunder budsjett, regnskap, finans, innkjøp, økonomiplan, og planmessig oppfølging og rapportering mot disse. Økonomiavdelingen har 3 årsverk tilsammen, og kommunen bruker Visma Enterprise økonomisystem som verktøy.

 

Søk på stillingene!

Kontaktinformasjon

Linda Storbukt
Personalsjef
E-post
Telefon 71 51 35 05
Mobil 995 84 714
Berit Irene Hannasvik
Rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502