Marine Harvest-fondet

Lag og foreninger i Averøy inviteres til å søke støtte fra Marine Harvest fondet. Frist for å søke er 20. april og støtte deles ut innen 10. juni 2018.

Søk via denne lenken: http://marineharvest.no/kontakt/sponsorsamarbeid/

Marine Harvest fondet prioriterer:

  • Frivillige organisasjoner som bidrar til livskraftige lokalsamfunn.
  • Lag og foreninger som driver kultur-, fritids- og idrettsaktiviteter.
  • Aktiviteter for barn og unge.
  • Arrangementer relatert til mat.