Misbruk av hytterenovasjon

Hytterenovasjonscontainerne er kun for vanlig husholdningsavfall (kjøkkenavfall) fra hytter og fritidsbebyggelse. Farlig avfall, EE-avfall, byggeavfall ol. skal leveres på miljøstasjonen.

Misbruk av hytterenovasjon har også en økonomisk side. Hytteavfallet sendes usortert til forbrenningsanleggene. Elektronikk, møbler og gips kan skape store problemer i mottaksanlegget og NIR får bøter om slikt blir levert til forbrenningsanlegget. I tillegg må kommunene ofte ut for å rydde opp avfall som ligger slengt rundt containerne. Alt dette koster, og regningen får abonnentene gjennom renovasjonsavgiften.

Miljøstasjonen på Kårvåg er åpen mandager fra kl. 15.00 - 19.00, torsdager kl 12.00 - 16.00 og første lørdag i hver måned kl 10.00 - 14.00. 

Tilbudet gjelder private husholdninger og hytteabonnenter. 

 

Klikk for stort bilde- Ta deg sammen! (Foto: Heidi M. Folland)

Kontaktinformasjon

Aase Slatlem Løvold
Konsulent
E-post
Telefon 71 51 35 41
Miljøstasjonen
Telefon 71 51 21 22

Adresse:
Miljøveien 25, 6532 Averøy