Mowi-fondet

Lag og foreninger i Averøy inviteres til å søke støtte fra Mowifondet (tidligere Marine Harvest fondet). Frist for å søke er 20. april og støtte deles ut innen utgangen av juni 2019.

Søk via denne lenken: http://mowi.no/kontakt/sponsorsamarbeid/

Fondet prioriterer:

  • Frivillige organisasjoner som bidrar til livskraftige lokalsamfunn.
  • Lag og foreninger som driver kultur-, fritids- og idrettsaktiviteter.
  • Aktiviteter for barn og unge.
  • Arrangementer relatert til mat.