Nå kan du forhåndsstemme - utvidet åpningstid

Nå kan du forhåndsstemme ved Stortings- og sametingsvalget 2021. Servicekontoret har utvidet åpningstid denne uken og neste uke i den forbindelse.

Fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september er det anledning til å forhåndsstemme. Forhåndsstemmingen skjer på kommunehuset/servicekontoret. Se åpningstider i margen til høyre.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. Husk legitimasjon!

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Det blir anledning til å stemme ved Averøy sykehjem, Averøy omsorgssenter og Langøy boligfellesskap onsdag 1. september. Tidspunkt blir kunngjort på hvert enkelt sted.

Søke om å stemme hjemme (ambulerende stemmegivning)

Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg. Dersom du får innvilget søknad til å stemme hjemme, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din der.

Frist for å søke om å få stemme hjemme er 7. september 2021.

Dersom årsaken til søknaden er pålagt isolasjon eller karantene grunnet covid-19 settes fristen for å søke til valgdagen 13. september kl. 10.

Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. Du vil få nærmere beskjed om tidsrom for stemmegivning.

Søk per e-post til post@averoy.kommune.no

Søknaden kan også sendes per brev:

Valgstyret i Averøy
Postboks 152
6538 Averøy

Husk legitimasjon! 

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det kan gå raskere om du tar det med.

Anja og Oda tar imot din forhåndsstemme 

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 975 31 412
Kristen Vorpvik
Arkivleder
E-post
Telefon 902 74 378

 

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 10.08 - 10.09:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.00.

Torsdag 26. august, 2. og 9. september: 08:00 - 18.00

Fredag 3. september: 08.00 - 18.00.

Lørdag 28. august og 4. september: 10.00 - 14.00


Husk at du må ha med legitimasjon (førerkort, bankort e.l).

Valgkort gjelder ikke som legitimasjon.