Næringsutvalget - utsatt behandling

Næringsutvalget utsatte sin behandling av sak om kompensasjonsmidler knyttet til koronapandemien i møte 23.09.21. Saken blir behandlet i et ekstraordinært møte i samme utvalg 07.10.21.  Saken ble sendt tilbake til administrasjonen for ytterligere saksbehandling.