NAV Averøy holder stengt sitt publikumsmottak inntil videre

  • For informasjon om NAV- ytelser ved Korornavirus, henviser vi til side på NAV sine hjemmesider
  • Informasjon om å registrere seg som arbeidssøker og søke dagpenger finner du her:

         https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering

Kontakt med NAV Averøy

Du som er digital bes om å benytte sidene på nav.no for informasjon. På "din side" på nav.no vil du få informasjon om søknader du har inne, utbetalinger på løpende ytelser etc. Du kan også benytte "skriv til oss" funksjonen for spørsmål.

Har du vanskelig for å finne informasjon ved å navigere på nav.no bruk fritekst- søkefeltet i høyre hjørnet.

Finner du ikke svar på det du lurer på etter å hva forsøkt selv, kan du benytte «skriv til oss» funksjonen på «din side», eller du kan ringe kontaktsenteret på tlf 55 55 33 33.

 

Timeavtaler og møter

Du kan avtale time med din veileder via aktivitetsplan, så vil du få et telefonmøte eller et videomøte.

På grunn av lokalenes utforming er det pr. i dag vanskelig å gjennomføre møter med personlig fremmøte da de ikke imøtekommer kravene til smittevern. Vi venter på smittevernsutstyr som gjør at kravene kan imøtekommes.

Vi åpner opp for avtalte møter med oppmøte når smitteverntiltakene er på plass.

Dersom du har behov for å benytte selvbetjeningsløsninger, enten for å sende meldekort eller skrive ut nødvendige dokumenter i forbindelse med søknader eller tiltak, kan du avtale tid for dette med din veileder via aktivitetsplanen, eventuelt kan du ringe vakttelefonen for å få en avtale til dette.

Åpen mandag, onsdag, fredag 10.00- 12.00

Tlf: 902 20887

Du skal ikke møte på NAV- kontoret dersom du er syk eller har luftveissymptomer.

 

Du som har aktivitetsplan:

Du som har aktivitetsplan kan sende melding og kommunisere direkte med veileder i aktivitetsplanen. Meldinger svares ut hver dag, og vi har en svarfrist på 48 timer.

Økonomisk sosialhjelp:

Vi anbefaler alle som kan om å benytte digital søknad om sosialhjelp som du finner på nav.no. For deg som ikke er digital, kan du skrive en søknad på papir, legge ved dokumentasjon og legge den i postkassa utenfor NAV- kontoret.

Trenger du veiledning til søknad finner du mye informasjon under sosialhjelp på nav.no.

https://www.nav.no/sosialhjelp/

Det er opprettet en «skriv til oss» - funksjon på økonomisk sosialhjelp. Trenger du kontakt med veileder lokalt hos oss på NAV Averøy, kan du bruke denne linken:

https://www.nav.no/sosialhjelp/kontakte-veileder?lang=nb

Om dette ikke er tilstrekkelig, kan du ringe vår vakttelefon.

Klikk for stort bilde