Navnekonkurranse - Hva skal skolen hete?

Det er på tide å bestemme navnet på den nye barneskolen som nå tar form ved Rangøykrysset. Planutvalget ønsker forslag fra våre innbyggere, og en særlig oppfordring går til de som skal bruke skolen i årene framover. 

Ny skole - skolen sett fra øst

Ny-skolen skal romme både skole, SFO, kulturskole, idrett, andre aktiviteter, både i og utenom skolehverdagen. I tillegg skal uteområdet være både en del av skolens læringsarena og et allsidig nærmiljøanlegg.

Samarbeidsutvalget ved Utheim skole skal være jury, og sender sin innstilling til planutvalget som formelt vedtar navnevalg, vinnere og premiering. Vi håper å få inn mange gode forslag, sier planutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes.

Send inn forslag til post@averoy.kommune.no innen 1. desember kl. 16.00.

Se artikkelsamlingen om den nye skolen for inspirasjon.