Ny søknadsfrist for søknad om tilskudd til drenering og søknad om tilskudd til SMIL-tiltak

Averøy kommune har fått tildelt nye midler, og lyser derfor ut på nytt tilskudd til drenering og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Ny søknadsfrist settes til 30. juni 2021.

Mer informasjon om de enkelte ordningene:

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 941 87 068

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy