Nye åpningstider ved Plan & utvikling fra 2. januar 2020

For å effektivisere saksbehandlingen, og for å gi bedre service er det innført nye åpningstider ved Plan & utvikling med virkning fra 2.januar 2020. Hvis du vil ta opp konkrete saker med oss ønsker vi at du bestiller time. Da har vi satt av tilstrekkelig med tid og er bedre forberedt.


E-post kan sendes når som helst.

Du kan fortsatt komme innom oss (drop-in) eller ringe innenfor tidsrommene angitt i tabellen under. Vi han ikke garantere at vi alltid er tilgjengelig på dager med drop-in. Det derfor en fordel med timebestilling.
 

Ukedag Timeavtale Drop-in/telefonhenvendelser
Tirsdag 0900 – 1130  (bestilles på e-post) 1200 - 1500
Onsdag 0900 – 1130  (bestilles på e-post) 1200 - 1500
Torsdag 0900 – 1130  (bestilles på e-post) 1200 - 1500
Mandag og fredag er vi ikke tilgjengelig for publikum.

 

Kontaktinfo:

 Navn       Område Telefon E-post
Dordi Smenes Byggesak 715 13 551 dordi.smenes@averoy.kommune.no
Berit Sevaldsen Byggesak 715 13 556 berit.sevaldsen@averoy.kommune.no
Jarl Runar Flemmen Oppmåling 715 13 558 jarl.flemmen@averoy.kommune.no
Berit Höhle Oppmåling 715 13 565 berit.hohle@averoy.kommune.no
Maxim Galashevskiy Arealplaner 715 13 553 maxim.galashevskiy@averoy.kommune.no
Martin Roald Waagen Arealplaner/kart 715 13 554 martin.waagen@averoy.kommune.no
Magna Bergem Landbruk 715 13 557 magna.bergem@averoy.kommune.no
Dag Bjerkestrand Skog, vilt og naturforvaltning 715 13 557 dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no