Nye medarbeidere på plan og utvikling

Året 2018 startet med redusert bemanning og kapasitet på byggesaker. Nå har vi fått på plass to nye rådgivere, Berit Sevaldsen og Janne Kristiansen, som sammen med Dordi Smenes utgjør kommunens byggesaksavdeling. I tillegg er Magna Bergem tilsatt som rådgiver innen landbruk, etter Kari Vik som nå har blitt pensjonist.

Kort presentasjon

Berit Sevaldsen (55) er utdannet jurist og har lang erfaring fra byggebransjen (Brødrene Røsand, Lønnheim Entreprenør og Backe Nordvest), og har jobbet med kvalitet, kvalitetssystemer, byggesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven med ansvar for sentrale godkjenninger og øvrige krav som stilles til entreprenører i forbindelse med søknader. Hun har også jobbet i offentlige virksomheter med personalledelse og rådgivning.

Berit er opprinnelig fra Kristiansund, men kan helt sikkert kalles "Svegging" etter å ha bodd i Sveggen i mange, mange år.

Fra venstre: Byggesaksbehandler Dordi Smenes, rådgiver landbruk Magna Bergem, rådgiver/jurist byggesak Berit Sevaldsen og rådgiver/jurist Janne Kristiansen - Klikk for stort bildeFra venstre: Byggesaksbehandler Dordi Smenes, rådgiver landbruk Magna Bergem, rådgiver/jurist byggesak Berit Sevaldsen og rådgiver/jurist Janne Kristiansen Berit Hannasvik Janne Kristiansen (33) er tilsatt i et ett-års engasjement. I likhet med Berit, er hun jurist. Janne har spesialisert seg i plan- og bygningsrett, entrepriserett og forhandlingsteknikk. Hun har erfaring fra det offentlige som bygningsmyndighet, med offentlige anskaffelser, entreprisekontrakter og eiendomsforvaltning. Hun har jobbet i Fræna kommune med ansvar for ulovlighetsoppfølging, byggesaksbehandling, bistand i reguleringsprosesser og saksbehandling. Hun har permisjon fra bygge- og vedlikeholdsseksjonen i fylkeskommunen.

Janne er opprinnelig fra Averøy og har etablert seg her etter endt utdanning. Hun er glad for denne muligheten å jobbe i sin hjemkommune. Hun liker godt å jobbe tverrfaglig, noe en byggesaksbehandler er avhengig av. Som oftest må en byggesak innom ulike fagområder i kommunen, plan og landbruk er svært sentrale.

Landbruksrådgiver Magna Bergem (59) er litt kjent med Averøy kommune fra tidligere. Hun var ansatt som fagkonsulent innen jordbruk i perioden 1996 - 1999. Hun har mastergrad innen landbruk og naturforvaltning fra Norsk Landbrukshøgskole, Ås, og videreutdanning innen plan- og bygningsrett og forvaltningsrett.

Magna har også jobbet som heradsagronom, i forsøksring med rådgivning i jord- og plantekultur, seniorrådgiver ved landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Hun har vært produksjons- og kontrollansvarlig ved Averøy Betong og hun har vært bonde, drevet eget gårdsbruk med melkeproduksjon, gris og sau i ulik målestokk.

I tillegg har Magna jobbet utenlands, blant annet i Sudan med mikrofinans for vanskeligstilte kvinner og med et melkeproduksjonsprosjekt i Thailand. Det siste gjennom FN. I 2003 og 2004 deltok hun, i regi av Kirkens nødhjelp, i arbeid med gjenoppbygging av Afghanistan, med oppfølging av prosjekt innen vei, vann, helse og jordbruk.

Magna kommer opprinnelig fra Høyanger i Sogn, har bodd i Averøy siden 1995  og er spesielt interessert i kulturhistorie og Gamle Kvernes bygdemuseum, hvor hun har vært styreleder fra 2014 til 2018.

Vi ønsker våre nye medarbeider hjertelig velkommen og ønsker lykke til!