Nytt kommunestyre konstituert

Averøy har vært raskt ute med konstituering av nytt kommunestyre. Mandag 30. september var 23 nyvalgte representanter samlet for første gang og gjennomførte valg av ordfører, varaordfører, formannskap og underutvalg.  

Første sak for det nye kommunestyret  var å godkjenne selve valget. Deretter ble nytt formannskap, ordfører og varaordfører formelt valgt: Ordfører Ingrid Rangønes (Ap), varaordfører Svein Kongshaug (Ap), Signhild Kongshaug (Ap), Ann-Kristin Sørvik (Sp), Ivar Aae (Krf), Roald Røsand (v), Jan Steinar Engeli Johansen (Frp).

Formannskapet 2019 - 2023 - Klikk for stort bildeAverøy formannskap 2019 - 2023. Foran fra venstre: varaordfører Svein Kongshaug (Ap), ordfører Ingrid Ovidie Rangønes (Ap). Bak fra venstre: Ivar Aae (Krf), Signhild Kongshaug (Ap), Roald Røsand (V), Ann-Kristin Sørvik (Sp), Håkon Dretvik (Frp og vara for Jan Steinar Engeli Johansen)    

Livsløpsutvalget fikk følgende sammensetning: Leder Harald Vebenstad (Ap), nestleder Siv Iren Karlsen Mork (Ap), Lars Mykelmyr (Sp), Gunhild S. Aae (Krf), Håkon Dretvik (Frp).

Næringsutvalget fikk denne sammensetningen: Leder Ann-Kristin Sørvik (Sp), nestleder Harald Anders Kalvøy (v), Tommy Vebenstad (Ap), Marit Uran Utheim (Ap), Olav Gustad (Krf).

Kommunestyret 2019 - 2023 - Klikk for stort bildeAverøy kommunestyre 30. september 2019 (konstituering)   

Nytt forvaltningsutvalg ble ikke helt avklart på grunn av kravet om minimum representasjon fra begge kjønn. Formannskapets medlemmer ble også valgt som valgstyre og ordfører og varaordfører ble valgt som utsendinger til KS (kommunenes interesseorganisasjon).

Linda Nordal Sandvik (H) fortsetter som leder av kontrollutvalget, nestleder Odd Gunnar Stene (Sp), Odd Willy Sakshaug (Frp), Roar Leite (SV) og Silje Gustad (Krf).