Offentlig ettersyn - valg av meddommere og forliksrådsmedlemmer for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

Formannskapet har i møte kommet med forslag til meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten, samt forliksrådsmedlemmer. Sakene skal endelig behandles i kommunestyret.

I henhold til domstolloven § 68 legges forslagene ut til offentlig ettersyn i 2 uker. Enhver som har innvendinger til forslagene oppfordres til å melde fra til kommunen om dette.

Innvendinger sendes Averøy kommune på epost eller post innen 20.5.2020:
Averøy kommune
Postboks 152
6538 Averøy

post@averoy.kommune.no

 

Averøy kommune forslår følgende kandidater til utvalg av jordskiftemeddommere for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024:

Paula Nordbø Engvik
Eli Nedal
Kari Raanes 
Heidi Mork
Wenke Greve
Åge Skramstad 
Martin Dyrseth
Konrad Kongshaug 
Helge Slatlem 
Ivar Aae

Averøy kommune foreslår følgende kandidater som meddommere til Nordmøre tingrett for perioden 2021-2024: 

Bjørn Inge Gaupset
Robert Smenes
Odd Allan Sørensen
Jan Magne Slatlem 
Magne Skarset 
Knut Evert Øksenvåg 
Tommy Vebenstad 
Geir Peder Bøe
Harald Anders Kalvøy
Ellen Renee Myhre
Ann Helen Løvold,
Toril Røsand
Tove Stormo
Elin Marit Seljehaug
Henriette Kalvø
Ivarna Bjørshol
Ruth Folland
Victoria Åsheim

Averøy kommune foreslår følgende kandidater som meddommere til Frostating lagmannsrett for perioden 2021-2024:

Nina Engeli Søbstad
Ellen Kanestrøm
Helen Trodal Reiten
Anne Ingelill Kronborg 
Edel Bente Gården
Nils Arne Øksenvåg 
Knut Aukan
Stian Bjørshol Smalø
Roald Røsand
Jan Erik Øksenvåg

Averøy kommune foreslår følgende kandidater til forliksrådet for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024:

Toril Gustad, leder
Roy Angel
Tove Hasselø Kleven

Vara:

Astrid Waagen Jørpeland
Robert Smenes
Inger Aasen

Kontaktinformasjon

Victoria Åsheim
Servicekonsulent
E-post
Telefon 71 51 35 20