Opp 185 plasser på Kommunebarometeret

I likhet med nabokommunen Kristiansund, har Averøy kommune gjort et betydelig byks på Kommunebarometeret 2020. I 2019 lå kommunen på en 264 plass i rangeringen. I har vi klatret opp på 79. plass. Med denne hyggelige plasseringen er kommunen i det øvre sjiktet i kommune-Norge på områder som måler kvalitet i tjenestene og hvor robust kommunen er som organisasjon og samfunn.

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på over hundre nøkkeltall innen ulike sektorer. Hensikten med barometeret er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database. I tillegg er det hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Vi har ikke fått detaljene bak resultatet ennå, så det blir svært interessant lesning videre, og vi skal selvsagt dele dette med våre innbyggere. 

Vi gleder oss over egne resultater og gratulerer Kristiansund med en imponerende 15. plass.

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 71 51 35 01
Mobil 918 08 045
Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502