Oppfølging etter hendelsen i Sveggesundet

Etter den tragiske hendelsen der en ung gutt ble funnet omkommet i Sveggesundet søndag kveld, har kommunens hjelpeapparat fulgt opp sammen med politi, videregående skoler og hjelpeapparatet i nabokommunene. Vi retter en stor takk til alle som bidro til at ungdommene fikk være sammen, både under leteaksjonen og i timene etterpå. Det har vært av stor betydning for ungdommene. 

Kriseledelsen i Averøy har vurdert en lokal samling i Sveggen, da vi ikke helt har hatt oversikt over hvor involvert folk har vært i hendelsen. Vi har nå avklart dette med velforeningen og er enige om at vi avventer denne samlingen. Dersom noen har behov for å snakke med noen, kan de kontakte kommunens hjelpeapparat.

For de som strever med ettervirkninger av hendelsen, legger vi med gode selvhjelpsråd. Her står det også noe om hvordan du kan bistå de som er direkte berørt.

Kirkelandet kirke arrangerer minnestund, lystenning og samtale i kveld, tirsdag 24. januar kl. 18.00