Oppfriskningsdose av koronavaksinen til aldersgruppen mellom 18 og 64 år - 1. og 15. desember

Helsemyndighetene har åpnet for at de i aldersgruppen 18-64 år som selv ønsker en oppfriskningsdose av koronavaksinen, kan la seg vaksinere.

Tid for influensavaksine, sier ledende helsesøster Oddrun Hoset - Klikk for stort bildeTid for vaksine, sier ledende helsesykepleier Oddrun Hoset Berit Hannasvik

Nytten av ny oppfriskningsdose vil imidlertid være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon. Oppfriskningsdosen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

 

Folkehelseinstituttets vurdering er at det per i dag ikke er grunnlag for å inkludere helsepersonell i målgruppen som anbefales en ny oppfriskingsdose nå i høst, men at helsepersonell som selv ønsker det, kan velge å ta en ny dose.

 

Ettersom dette er et tilbud til de som selv ønsker det, sier FHI at det ikke er nødvendig å kalle inn til vaksinasjon, men at det legges opp til at den enkelte må oppsøke tilbudet. I Averøy sendes det ut sms til aldersgruppen og en bestiller time i C19, - sånn som tidligere. Send eventuelt sms til telefon 90477962 hvis ønske om vaksine.

Husk anbefaling om 3-4 måneder mellom infeksjon og vaksine.

Det er satt av dager til vaksinering på ettermiddag torsdagene 1. og 15. desember.

Kontaktinformasjon

Vakttelefon helsestasjon
Telefon 904 77 962