Oppgradering av Sveggøyveien

I uke 32 begynner Averøy kommune med oppgradering av Sveggøyveien.

Oppgradering for Sveggøyveien er planlagt i en periode over 5 uker.

Arbeidene starter ved snuplassen-Slottet. Her blir det erstatning av topplag grus og grøfterens.

Kart og ortofoto - oppgradering Sveggøyveien - Klikk for stort bildeSveggøyveien 2020 - oppgradering 

 

I uke 33 starter arbeidene ved krysningen Hundvikveien-Sveggøyveien. Her er det planlagt å erstatte stikkrenne i veien. Derfor blir veien komplett stengt i en periode av 4-5 timer.

Under byggefasen skal det regnes med noen hindringer/venting, så regn med noe ekstra tid ved passering av anleggsområde.

Veifundamentet blir erstattet. Under byggefasen blir kjørebanen i veibredden redusert.

Lastebiler, store bobiler og andre store kjøretøy kan ikke passere byggeplassen. Det blir plassert tilsvarende skilt.

Vi ber beboerne om ikke å planlegge transporter med lastebil og andre store kjøretøy under byggefasen.

I nødsituasjoner er entreprenør forberedt for å skaffe rask en kjørebane som kan benyttes for store biler.

Entreprenør for utføring er: Nerland Maskin as

Kontaktperson –byggeleder er: Frank Nerland, mobil 90 53 13 32

Kontaktperson hos Averøy kommune er: Rainer Deggert, tel. 71513543

Oppgradering av Sveggøyveien uke 32- 2020 (PDF, 448 kB)

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 71 51 35 43