Pårørendeskole 2021

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom eller hukommelsesproblemer. Gjennom felles forelesninger og i gruppesamtaler vil du få økt kunnskap om demens. Du vil møte andre pårørende og nære i samme situasjon og få mulighet til å danne nye kontakter med disse, og fagpersoner med kompetanse på området.

Oppstart uke 42 , torsdag 18 - 20.30 i 5 uker.

Påmelding : Demenskoordinator Edith Karin Aae Haga, telefon 90409124

edith.karin.aae.haga@averoy.kommune.no

 

Pårørendeskolens mål:

  • Gi økt teoretisk kunnskap og innsikt i de forskjellige demenstypene og hukommelsesproblematikk
  • Bidra til økt forståelse og kunnskap om viktigheten av god samhandling og kommunikasjon, og dermed bedre kvaliteten på samværet med både hjemmeboende demente og demente i institusjon.
  • Legge til rette for at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter, aktuelt lovverk og oversikt over kontakter i hjelpeapparatet
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende og nære i samme situasjon.
  • Pårørendeskolen vektlegger åpenhet i trygge omgivelser. Det betyr at fortrolige opplysninger som kommer frem i samtalegrupper og diskusjoner skal forbli mellom deltagerne.

 

Tilknyttede foredragsholdere og ressurspersoner kommer blant annet fra Hjemmetjenesten i Averøy, kommunens demenskoordinator, tildelingstjenesten, Averøy legesenter, Pasient- og brukerombudet, ergoterapi/støttetjenesten og advokat/advokatfullmektig.

Ved fortsatte koronarestriksjoner som forhindrer større samlinger kan det eventuelt bli aktuelt med at deler av undervisningen vil foregå digitalt fra noen av aktørene.

 

Klikk for stort bildeNatur E. Haga