Plankomiteen setter fart for å bygge ny skole

Kommunens faste plankomite håper nå på fortgang i arbeidet med den nye skolen som skal bygges ved Rangøykrysset. I forbindelse med reguleringsarbeidet, har kommunen fått innsigelser som har ført til at administrasjonen har vært nødt til å supplere planene med nye vurderinger og analyser. Nå mener plankomiteen at innsigelsene er besvart og jobber videre med romprogrammet.

Plankomiteen består av ordfører Ingrid Rangønes, varaordfører Ann-Kristin Sørvik og kommunestyrerepresentant Trond Bjørshol. Fredag orienterte prosjektleder Martin Karlsen og rådmann Berit Hannasvik komiteen, tillitsvalgt fra Utdanningsforbundet, May Bae Vebenstad og hovedverneombud Viktor Tetlie om hvordan administrasjonen har jobbet med å svare på innsigelsene. Planene er supplert med vurderinger for alternativ plassering, tettstedsanalyse og transport/trafikkanalyser. Det er nå håp om at innsigelser blir trukket og at arbeidet kan gå videre. Oppdatert plan blir nå sendt til Statens vegvesen, fylkesmannen og fylkeskommunen.

Bygges for to paralleller på hvert klassetrinn

Plankomiteen er svært opptatt av at Averøy med den nye skolen skal ha to likeverdige barneskoler. Derfor skal den nye skolen ha to klasserom for hvert årstrinn. Klasserommene for hvert årstrinn skal bygges ved siden av hverandre og deles med en foldevegg. Da er det også mulighet for større rom og plass for «stor klasser». I tillegg blir det flere grupperom og spesialrom som kreves i enkelte fag.

Skal utrede idrettshall

Kommunestyret vedtok tidligere i høst at plankomiteen også vurderer behov for, og størrelse på idrettshall i forbindelse med skolebygget. Plankomiteen er opptatt av hallen skal dekke skolens og nærmiljøets behov, men ikke konkurrere med øvrige anlegg i kommunen. De ønsker å gå videre med en forholdsvis stor hall som gir en fullverdig volleyballhall. Det skal derfor gjennomføres en grundig behovsanalyse før plankomiteen tar sin bestemmelse.