Pluss 8 millioner i 2019

I sitt første år som økonomisjef i Averøy kommune, kan Harald Kulstad Bergdal glede seg over å levere et regnskapsresultat for 2019 med et mindreforbruk på 8 millioner kroner. 

Det positive resultatet kan tilskrives den gode jobben våre 422 ansatte, ledere og politikere har lagt ned gjennom året, skriver økonomisjefen. 

Klikk for stort bildeDriftsenhetene går samlet med et overskudd på ca 3, 7 millioner kroner. Dette viser en svært treffsikker budsjettering og god budsjettdisiplin.

Årsmeldingen for 2019, som er tekstdelen til årsregnskapet, vil være klar i løpet av våren. Kommunen mottok 332, 5 mill.kroner i frie inntekter (skatt 163,2 og rammetilskudd 169,3) som er 3, 5 millioner kroner mer enn budsjettert. Inntekter fra eiendomsskatt utgjør 32, 6 mill kroner. Dette er inntektene som ble brukt på velferdstjenester i 2019.

Overskuddet er gledelig, og også helt nødvendig for å bygge opp reserver for uforutsette utgifter i inneværende og kommende år. 

Kontaktinformasjon

Harald Kulstad Bergdal
Økonomisjef
E-post
Telefon 71 51 35 11
Mobil 971 03 682