Positive selvtester og økt smitte i regionen

Det er økt smitte i regionen, og vi har nærkontakter i egen kommune som har testet positivt ved selvtest. Disse blir fulgt opp videre med PCR-test. Nå er det er ekstra viktig å ikke glemme de generelle smittevernrådene, slik at vi slipper større utbrudd og innføring av lokale tiltak.

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles. Ved symptomer bør det være lav terskel for å teste seg for covid-19, også for vaksinerte. Positiv selvtest bør alltid følges opp med PCR-test tatt på teststasjon innen 24-timer. Alle har plikt til å isolere seg ved positiv selvtest. 

Testing ved Covid 19-symptomer i Averøy

 

Hurtigtester

Hurtigtester kan du kjøpe på apoteket eller hente ved kommunens servicekontor.

 Vil screene enkelte grupper

Etter smittevernfaglige vurderinger blir det aktuelt å screene noen skoleklasser for å avdekke evt. skjult smitte. Skolene informerer nærmere om dette.

Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, hodepine, muskelverk eller sykdomsfølelse. Vaksinerte personer kan få milde forkjølelsessymptomer som tett eller rennende nese og nysing ved covid-19. Barn og unge har ofte lette symptomer.

Hold barna hjemme når de har symptomer

Barnehagene oppfordrer generelt at barn med forkjølelsessymptomer og feber holdes hjemme, slik at de holder barnehagen fri for både forkjølelse og andre smittsomme sykdommer. 

Foresatte avgjør om de ønsker at barn skal testes. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. 

Regjeringen har varslet pressekonferanse i morgen kl. 12.00. Vi tar derfor forbehold om at det kan bli nye signaler til kommunene om lokale tiltak.