Resultat fra Stortingsvalget 2021 Averøy kommune

Oversikten viser totalt antall stemmer fordelt på parti

VALG 

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 975 31 412