Samtlige søknader om spillermidler for 2019 er godkjent

Gladmelding fra saksbehandler for spillemidlene, Ragnhild S. Berthinussen: Da har vi fått melding fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at samtlige av årets søknader om spillemidler er godkjent.

Det er disse søkerne som nå har fått godkjent sine søknader:

Havørn – rehab Øytun                 søknadsbeløp kr. 2.358.000,-

Averøy – rehab kunstgress         søknadsbeløp kr. 1.000.000,-

Grykam – ny basket/isbane        søknadsbeløp kr. 254.000,-

Sveggen vel – turløype                søknadsbeløp kr. 232.227,-

Da er det bare å vente på innstillingen i juni, og hvem som får tilskuddet allerede i år.