Skolestart 21. august

Averøy ungdomsskole

Alle elevene starter kl 9:05

Bruhagen barneskole

2.-7.trinn starter kl 8:15. Skoledagen avsluttes kl 13:00 for 2.-4.trinn og 13:45 for 5.-7.trinn.

1.trinn ønskes velkommen til kl 9:30. Skoledagen avsluttes kl 13:00.

Meek skole

Alle elevene starter kl 8:30

Utheim skole

Alle elevene starter kl 9:00

 

SFO åpner som vanlig mandag 22.august.

Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår