Smitte på sykehjemmet - stenger for besøkende

Averøy kommune stenger sykehjemmet for besøkende etter at det er oppdaget smitte hos pasient ved en av avdelingene. Smittesporing og isolasjon er iverksatt.

Averøy sykehjem - Klikk for stort bildeAverøy sykehjem Berit Hannasvik I samråd med sykehjemslegen setter sykehjemmet i verk nødvendige tiltak for å hindre at smitten sprer seg. Sykehjemmet ber om forståelse for at de må holde dørene stengt for besøkende inntil situasjonen er avklart.