Smittesituasjonen - oppdatering 14. januar

Averøy kommune har fått 6 nye positive koronatester siden onsdag 12. januar. De fleste er nærkontakter av kjente tilfeller. Smittesituasjonen er for øyeblikket forholdsvis oversiktlig.

Helsenorge.no Lettelser i nasjonale tiltak

Regjeringen har lettet på tiltakene. De nye reglene og anbefalingene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Averøy følger de nasjonale tiltakene. Det betyr blant annet grønt nivå i skoler og barnehager, men vi vil overvåke situasjonen nøye og sette inn lokale tiltak om nødvendig for å ikke overbelaste en allerede kritisk bemanningssituasjon, spesielt i helse - og omsorgstjenestene. Eksempel er målrettet screening i skoleklasser og/eller gult nivå om smittesituasjonen tilsier det.

Det er viktig at folk tester seg ved symptomer, hurtigtester leveres ut på kommunens servicekontor i åpningstiden.

Fortsatt høy beredskap 

Den store oppblomstringen av Omikron-varianten i Kristiansund gjør at vi opprettholder en forholdsvis høy beredskap. Det er fortsatt viktig å begrense antall nærkontakter og bruke munnbind på steder der det er vanskelig å holde avstand. Det har dessverre kommet inn smitte på sykehjemmet, og det er derfor nødvendig å holde dette stengt for besøkende inntil situasjonen er avklart.