Spillemidler 2020 - søknadsfristen nærmer seg.

Går dere med planer om å søke spillemidler? Den årlige søknadsfristen er 1. september. Da skal de som tenker å søke for 2019 ha meldt sine planer til kommunen. Ta kontakt med kommunen via epost eller telefon slik at vi kan bistå dere underveis. Søknaden leveres elektronisk.

For søknadsrunden 2020 er det endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

  • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning avvikles.
  • Vilkår om kommunal garanti avvikles.

Les mer om endringer for søknader om spillemidler. (PDF, 362 kB)

Averøy kommune har i inneværende planperiode 2017 - 2020 delt fokus på tre innsatsområder: rammevilkår, anlegg og turstier. Her er samlet utdrag for handlingsplanene for de tre innsatsområdene i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Averøy. (PDF, 195 kB)

Følgende står på handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet med planer om søknad for 2017-19:

Averøykameratene
Averøy kommune
Averøy motorsportklubb
Gammelfossens venner
Kårvåg-Havørn fotball
Kvernes skytterlag
Kårvåg IL
Sveggen vel
Øksenvågen vel

I tillegg er det ført opp flere noe uspesifiserte samarbeid.

Ta en titt på utdraget fra handlingsplanene og gå gjerne inn på de tre handlingsplanene. Har du og ditt lag/din organisasjon noe på handlingsplanen?

Eller er dere i gang med nytenkning og nye planer som ikke er å finne på handlingsplanen? Da skal også dette meldes til kommunen.

Hvorfor spillemidler?

Kulturdepartementet deler årlig ut støtte av spillemidlene til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Ordningen skal bidra til at en større del av befolkningen får anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, samvirkeforetak, stiftelser eller andre sammenslutninger. Anlegget må være prioritert i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og tilhørende handlingsplan.

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

  • For ordinære anlegg og rehabilitering, minimumskostnad kr 150 000.
  • For kart, minimumskostnad kr 75 000.
  • For nærmiljøanlegg, minimumskostnad kr 50 000.

    Det kan også søkes om spillemidler til desentraliserte kulturbygg. Søknadene leveres på samme måte som for spillemidler til idrettsanlegg og fysisk aktivitet. Søknadsskjema og veiledning finner du på idrettsanlegg.no

Søknadsfrist og søknadsbehandling

Søknadene leveres elektronisk med frist 1. september. Averøy kommune sender samlet vedtak og prioritering videre til fylkeskommunen. Det er Kultur- og folkehelseutvalget i fylkeskommunen som gjør endelig vedtak om tildeling. Tildelte midler blir offentliggjort i brev til søkerne.

Se kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Averøy kommune.