Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved valget i Averøy, må du være innført i kommunens manntall. Manntallet  for Averøy blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret i perioden 12. juli - 10. september.

Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av 2021 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge, har stemmerett.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30 juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

For velgere bosatt i utlandet gjelder:

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.  Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 10. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.  

For velgere med strengt fortrolig adresse gjelder:

Du er ikke innført i det ordinære manntallet som kommunen har tilgang til. Din kommune vil motta et særskilt tilleggsmanntall på papir med oversikt over personer med strengt fortrolig adresse. Du vil bli informert om stemmegivningen i et eget brev som sendes til deg via Kripos.

Valgloven § 2 -7 bestemmer at: Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen

Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Averøy valgstyre
Postboks 152

6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Les mer om valget på våre valgsider

Folkemengde - Klikk for stort bildeFolkemengde 

Kontaktinformasjon

Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 482 81 141

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 10.08 - 10.09:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.00.

Torsdag 26. august, 2. og 9. september: 08:00 - 18.00

Fredag 3. september: 08.00 - 18.00.

Lørdag 28. august og 4. september: 10.00 - 14.00


Husk at du må ha med legitimasjon (førerkort, bankort e.l).

Valgkort gjelder ikke som legitimasjon.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy