Stikk ut og plukk!

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal inviterer til dugnad for reine strender i Averøy kommune 17. til 23. september.

Meld på ditt lag, forening, klasse og gjør en god gjerning før høststormene tar med seg det herreløse avfallet. Det blir utbetalt 75 kr per sekk med strandsøppel øremerket til lag, forening eller annet godt formål.

Praktisk info:
- Send inn påmelding her for å delta!
- Friluftsrådet stiller med sekker og hansker som kan hentes på kommunehuset i Averøy f.o.m. 17.september
- Det blir satt opp containere rundt omkring i kommunen der en kan levere fra seg strandsøpla.
-Ved avtale kan Friluftsrådet uttransportere strandsøppel med båt på utilgjengelige plasser.
-Ryddelag som deltar har mulighet til å tjene 75 kr per sekk med strandsøppel ved utfylling av rydderapport.
-All deltagelse skjer på eget ansvar og risiko. Vær forsiktig!

Spørsmål?
Ta kontakt med Patrick på patrick@stikkut.no / 971 41 386 eller Tora på tora@salt.nu / 916 95 344

Prosjektet er finansiert med tilskuddstsmidler fra Miljødirektoratet.