Sveggesundbrua stengt i perioder fra 22.okt til 03.nov

På grunn av vedlikeholdsarbeider blir Sveggesundbrua periodevis stengt i tidsrommet fra mandag 22.oktober til lørdag 3.november (bortsett fra søndag 28.oktober.) Klokken 0900-1500 og 1800-2100.

Bussene kommer heller ikke over på Sveggøya i de perioder brua er stengt. Det gjelder avgangene fra øya klokken 1120, 1325, 1340 og 1415

Resterende busser kan passere som normalt da brua skal være åpen.

Brua vil være åpen for gående og syklende i hele perioden.

Brann, Politi og Ambulanse i uttrykning kan passere i perioden.

Andre spesielle helsehensyn kan avklares på forhånd med Hallvard Matheson Rangnes på telefon +47 91700579  eller på e-post: hallvard.rangnes@vegvesen.no

Statens vegvesen har sendt ut en pressemelding om stengningen og har også invitert til Infomøte i Sveggen Velhus tirsdag 16.oktober kl.18.