Testing ved Covid 19-symptomer, eller mistanke om smitte

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 har anledning til å teste seg uten leges vurdering. Du kan bestille Covid-19 test via denne nettsiden: c19.no

Du kan også avtale tid for test på telefon 902 66 423 Testingen foregår i garasjen under Ladevangen omsorgssenter (nybygg ved sykehjemmet) på Bremsnes.

COVID-19-teststasjon - Klikk for stort bildeTeststasjon for korona Ann-Helen Strand Ved behov for legetilsyn kontaktes Averøy legesenter på telefon 71 51 36 50, eller utenfor åpningstid Kristiansund og omegn legevakt (tlf. 116117)

Korona-testing er gratis!

* For personer som blir avkrevd testing av arbeidsgiver, eller i forbindelse med arbeidsoppdrag, vil det påløpe et gebyr på kr. 1000,-.

Prøvesvar

Hvis du har blitt testet for covid-19 vil du finne resultatet av prøvene her: www.helsenorge.no  (Logg inn med ID-porten)

Om du ikke har mulighet til å logge inn på helsenorge.no må du ta kontakt med fastlegen din for å få prøvesvaret.

Når vises prøvesvarene?

Det kan variere hvor lang tid det tar å få ferdig prøvesvarene, men du vil se dem samtidig som de sendes til legen som rekvirerte prøven – som regel innen 1-3 dager. Du vil ikke få varsel når prøvesvarene blir synlig i tjenesten.

På vegne av andre

Du kan bruke denne tjenesten på vegne av dine barn under 16 år, eller på vegne av voksne over 18 år som har gitt deg fullmakt, enten digitalt eller analogt. Hvis du representerer noen som mangler samtykkekompetanse, vil deres prøvesvar også kunne vises her.

  

NB! Når du testes for covid-19 skal du være i isolasjon til du får prøvesvaret!

Ved NEGATIV test:

Om du har symptomer på akutt luftveisinfeksjoner som sår hals, feber mm skal du være hjemme til du er symptomfri.

Hvis du allerede er i karantene, skal du fullføre karantenen selv om prøvesvaret er negativt.

Ved POSITIV test:

Du vil bli oppringt av Smittevernteamet i kommunen.
De som har påvist covid-19, må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering gjelder for personer som har fått påvist covid-19 eller som sannsynligvis er smittet, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

Du må være isolert til minst åtte døgn etter at du først ble syk og minst tre døgn etter at du er blitt helt frisk igjen.

Hva skal du gjøre hvis noen du bor sammen med har påvist smitte?

Da blir du satt i karantene. Personer som blir satt i hjemmekarantene, er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. Formålet med karantene er å unngå at du smitter andre mens du selv kan være smittet uten at du føler deg syk. Den som har testet positivt skal følge egne råd for isolasjon.

KoronavirusMutert virus - forsterket testing og karantene

Ved pågående eksponering over tid, eller ved usikkert tidspunkt for eksponeringen (slik det er i de fleste utbrudd), kan nærkontakter  allerede ha rukket å smitte sine husstandsmedlemmer når de settes i smittekarantene.   

For å begrense videre smittespredning, skal nær-kontaktens husstandsmedlemmer være i «ventekarantene» fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test (men ikke lenger).

Kontaktinformasjon

Telefonbestilling for testing ved Covid 19
Telefon 902 66 423

Ha legitimasjon (fødselsnummer) klar når du ringer.

Åpningstider

Mandag - fredag 10.30 - 11.00
(testtid 12.15 - 13.30)

Søndag 11.15 - 11.45
(testtid 12.30 - 13.00)

I ukene 26-32 er testtelefon og testfasiliteter stengt på lørdager.