Tømmekalender 1. halvår 2019

Restavfall - rute 1 - Averøy tømmes 31. desember 2018

Oversikten over tømmetidspunkt for dunker med husholdningsavfall 2019 finner du under Når hentes avfallet - Hentekalender.