Tommel opp for Averøy ungdomsråd

Averøy ungdomsråd 2017/2018 hadde sitt første møte i går, og hadde en god arbeidsøkt med gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021.

Ungdomsrådet er en engasjert gjeng som skal være de unges talerør i kommunen. På sitt første møte diskuterte de også aktiviteter og arrangement de ønsket å gjennomføre i løpet av året, og saker de ønsket å engasjere seg spesielt i. Vi ønsker dem lykke til! 

Foran: Tim Arne Geirulv (leder). Fra venstre: Liv Sofia Kvalshaug (nestleder), Marte Angell, Julie R. Bullgård, Tarald Kongshaug, Marcus Geirulv, Øystein Mostad og Ingeborg Uran Utheim.

Ungdomsrådets medlemmer med leder Tim Geirulv (foran)