UL Utheim fikk kulturprisen Bråtthesten 2018

Kommunestyret delte i går ut den årlige "Bråtthesten" - bilde, blomster, heder og ære til personer eller organisasjoner som gjør en positiv og uegennyttig innsats for kommunens kulturliv. I år fikk UL Utheim denne utmerkelsen for sine mangfoldige oppgaver og arrangement, til glede for kommunens befolkning.

Ordføreren kunne med stolthet dele ut en vel fortjent pris til UL Utheims styre med leder Anna Bae Fagereng i spissen, og leste opp denne begrunnelsen:

UL Utheim, med sine frivillige aktører, mener vi gjennom mange år har gitt og bidratt til mange flotte kulturopplevelser som har vært til stor glede for kommunens befolkning.Vi nevner revyer, retroshow, kulturkvelder, Prøysen og Taube kabaret, loppemarked, juletrefester, barnelag med egne arr. for barn. Og sist, men ikke minst, teaterforestillingen om kystbefolkningens historie:

"Håholmen i ord og toner". Et kjempestort løft ble gjort med bygging av nye Kårvåghallen. UL Utheim står som eier av det nybygde bygdahuset, som kom i stand av medlemmenes ivrige dugnadshender, frivillighet og giverglede. Her påfaller styret stort økonomisk ansvar. Mere kan nok nevnes, men ovenforstånde kan vel gi en god pekepinn på at her gjøres det en formidabel dugnadsinnsats og stort arbeid av frivillige, og i særlig grad styret. Både før, underveis og etter de forskjellige arrangement for å få alt dette til. Vi synes UL Utheim fortjener Bråtthesten!

Bae Fagereng takket på vegne av mange engasjerte og arbeidsomme medlemmer og kvitterte med en plan for mange gode kulturopplevelser også i 2019.

Averøy kommune gratulerer prisvinneren og ønsker lykke til videre!

 

Klikk for stort bilde